ჩვენ შესახებ

გლობალ პროდაქტსი დაარსდა 2020 წელს. კომპანია ეწევა სადისტრიბუციო საქმიანობას და ახდენს როგორც იმპორტირებული, ასევე ადგილობრივი პროდუქციის რეალიზაციას. კომპანიის მთავარი ოფისი და საწყობი მდებარეობს ბათუმში, სულხან–საბა ორბელიანის ნ.7. კომპანია დაკომპლექტებულია ახალგაზრდა და კვალიფიციური პროფესიონალებით.


>

ჩვენი მიზანია მუდმივი განვითარება და სერვისის ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება. ტერიტორია, რომელზეც “გლობალ პროდაქტსი” ახორციელებს დისტრიბუციას, მოიცავს დასავლეთ საქართველოს.. დისტრიბუციის ორგანიზება ხდება ცენტრალური საწყობიდან, რომელიც მდებარეობს ბათუმში.

ჩვენი ოფისი

"გლობალ პროდაქტსის" -იფ ოფისი მდებარეობს ბათუმში, სულხან-საბა ორბელიანის ნ7-ში, ადვილად მისადგომ და მოსახერხებელ ადგილას, რაც ასეე აუცილებელია ვაჭრობისა და ექსპორტ-იმპორტის სფეროში მოღვაწე კომპანიისათვის. შენობა აღჭურვილია უახლესი ტექნიკით.

ჩვენი პროდუქცია

125 სახეობის პროდუქცია

ჩვენი საწყობი

ცენტრალური საწყობის ჯამური ფართობი შეადგენს - 400კვ.მ-ს. საწ ყობი აღჭურვილია ვიდეომეთვალყურეობის კამერებით, თანამედროვე ხანზარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების სისტემებით, ასევე სასაწყობო მეურნეობის გამართული მუშაობისათვის საჭირო თანამედროვე ტექნიკით.

ტრანსპორტირება

3 სათვირთო და 7 მსუბუქი მანქანა

მიმართულება

4 დისტრიბუციის მიმართულება

საწყობი

1 საწყობი საქართველოს მასშტაბით